سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

اینستاگرام - فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
1
🏅فالوور با کیفیت (درصد بالا واقعی) آنی سرور 1
11700
100 / 50000
59
فالوور ایرانی [کیفیت خوب] [سرعت پایین] [70 درصد هدیه] [استارت آنی]⭐️ سرور۷
14950
100 / 10000
8
⭐️فالوور ایرانی سرعت مناسب آنی سرور3
15600
10 / 500000
12
فالوور ایرانی سرعت کیفیت  خوب آنی سرور۴
18200
50 / 30000
61
فالوور واقعی ایرانی [کیفیت الماس] [سرعت خوب] [استارت آنی]💎⭐️ سرور۷
22750
100 / 20000
73
فالوور ایرانی با کیفیت کم ریزش سرور۸
23400
100 / 100000
62
فالوور واقعی ایرانی [کیفیت طلایی] [15 درصد هدیه] [استارت آنی]💎⭐️🔥⚡️ سرور۷
24050
50 / 5000

اینستاگرام - لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
2
🏅لایک ایرانی با کیفیت (درصدی پروفایل دار) آنی سرور ۱
5200
100 / 10000
55
لایک ایرانی  [فوق ارزان] [استارت آنی] سرور۷
7800
500 / 5000
14
لایک ایرانی  کیفیت خوب آنی سرور۴
9100
50 / 30000
74
لایک ایرانی با کیفیت کم ریزش سرور۸
10400
100 / 60000
9
⭐️لایک ایرانی در سرعت آنی سرور ۳
10400
10 / 50000
57
لایک واقعی ایرانی [کیفیت طلایی] [15 درصد هدیه] سرور ۷
11050
50 / 5000
58
لایک ایرانی هیولا [بسیار پرسرعت] [استارت آنی] ⚡️💎 سرور۷
11700
100 / 30000

اینستاگرام - ویو پست

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
75
ویو پست اینستاگرام استارت سعری سرور ۵
325
100 / 1000000
44
ویو استارت پر سرعت سرور۶
357.5
250 / 5000000
20
ویو پست با کیفیت استارت پر سرعت سرور۵
357.5
1000 / 1000000
64
بازدید پست اینستاگرام [خارجی ، واقعی] سرور۷
365.04
100 / 10000000
46
ویو پست اینستاگرام پر سرعت سرور۵
422.5
100 / 500000
45
ویو پست اینستاگرام با کیفیت و پر سرعت سرور۵
455
250 / 5000000
32
ویو igtv پر سرعت اینستاگرام سرور ۶
585
150 / 10000000
16
ویو پست پر سرعت سرور ۵
585
100 / 100000000
48
ویو پست igtv ارزان قیمت سرور۵
617.5
100 / 100000
6
ویو پر سرعت استارت آنی  سرور۲
884
1000 / 1000000000
10
ویو پست igtv ایرانی سرور ۳
910
200 / 1000000
11
ویو پست ایرانی سرعت بالا سرور۳
910
200 / 1000000

اینستاگرام - لایو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
21
ویو لایو اینستاگرام به همراه لایک و کامنت سرور 6
195000
10 / 30000
22
ویو لایو اینستاگرام سرور ۶
390000
20 / 20000

اینستاگرام - استوری

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
26
بازدید استوری با کیفیت اینستاگرام سرور ۶
3250
100 / 10000
72
ویو استوری اینستاگرام با کیفیت سرور۷
4563
100 / 10000
27
بازدید استوری پر سرعت اینستاگرام سرور ۶
5850
100 / 35000

اینستاگرام - غیره

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
23
ریچ + ایمپرشن اینستاگرام سرور ۶
585
25 / 500000
24
بازدید پروفایل (پیج) اینستاگرام سرور ۶
1072.5
100 / 5000000
25
سیو پست اینستاگرام سرور ۶
1560
10 / 350000

🥇پنل - پنل نمایندگی

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
پنل مشابه سایت فالوور سیتی
800000
1000 / 1000

تلگرام - ممبر کانال

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
83
ممبر اجباری کانال
8125
1000 / 5000
84
ممبر کانال کیفیت بالا
9750
1000 / 1000
85
ممبر فیک کانال کمترین ریزش
11375
1000 / 2000

تلگرام - ممبر گروه

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
82
ممبر واقعی و فعال گروه
10562.5
1000 / 10000

تلگرام - ویو

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
65
بازدید تک پست تلگرام [استارت آنی] [بسیار ارزان] سرور۷
156
500 / 15000
81
ویو پست ارزان
162.5
100 / 200000
78
ویو تک پست سرور ۵
975
50 / 300000

یوتیوب

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
49
ویو یوتیوب سرور۶
27300
100 / 100000000
51
اشتراک های(share) یوتیوب سرور۶
35750
1000 / 250000
54
مشترکین(subscribe) ارزان یوتیوب سرور۶
117000
100 / 30000
53
مشترکین(subscribe) یوتیوب سرور۶
151125
100 / 30000

کلاب هاوس

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
80
فالوور کلاب هاوس سرعتی با کیفیت سرور۶
75205
100 / 5000
79
فالوور کلاب هاوس سرعتی سرور۵
118462.5
50 / 10000
76
فالوور کلاب هاوس در سرعت
187200
100 / 100000